Slovenský pohár

Podujatia Slovenského pohára v športovom kolobežkovaní (SPŠK) v 2023:


1. Malý Krtíšpretek zrušený!!!

Technogym run, 16,5 km, 23.4.2023

https://misosport.sk/kalendar

2. Myjava

Kritérium, 15 km, 7 okruhov, 13.5.2023 o 15:00

usporiadateľ: TJ Spartak Myjava

riaditeľ pretekov: Miroslav Ilovičný

https://www.sportovekolobezky.wordpress.com/2023/02/09/1-a-2-kolo-slovenskeho-pohara-v-sportovom-kolobezkovani-myjava-a-stara-myjava-13-a14-5-2023/

3. Stará Myjava

Časovka, 12 km, 220 v.m., 14.5.2023 o 10:00

usporiadateľ: TJ Spartak Myjava

riaditeľ pretekov: Miroslav Ilovičný

https://www.sportovekolobezky.wordpress.com/2023/02/09/1-a-2-kolo-slovenskeho-pohara-v-sportovom-kolobezkovani-myjava-a-stara-myjava-13-a14-5-2023/

4. Banská Bystrica

Banskobystrický maratón, 21 km, 3.6.2023, Majstrovstvá Slovenska v športovom kolobežkovaní

https://www.marathonbb.com

5. Trenčín

Trenčín in-line, 21 km muži / 15,5 km ženy, 1.7.2023

https://www.trencininline.sk

6. Šaľa

Šaľa in-line, 7,7 km, 19.8.2023

https://www.srzinlinespeed.com/

7. Žilina

Žilinský mestský polmaratón, 10,6 km, 15.9.2023

Zilinarun

Kategórie SPŠK:

  • muži OPEN, ženy OPEN.
  • do kategórie OPEN sú zaradení všetci účastníci bez ohľadu na štátnu a klubovú príslušnosť.

Registrácia do SPŠK:

  • na účasť v SPŠK nie je potrebná špeciálna registrácia.
  • pretekári budú zaradení a bodovaní na základe účasti na ktorýchkoľvek pretekoch SPŠK.

Bodovanie a hodnotenie:

  • boduje sa umiestnenie v absolútnom poradí. V prípade konfliktu si organizátor SPŠK vyhradzuje právo upraviť výsledné poradie na základe vlastného posúdenia situácie.  
  • na jeho základe sa pretekári zoradia v priebežných výsledkoch v jednotlivých kategóriách zostupne podľa celkového priebežného bodového súčtu, bez ohľadu na počet absolvovaných pretekov.
  • poradie pretekárov vo výslednom poradí SPŠK sa určí v jednotlivých kategóriách zostupne podľa celkového bodového súčtu získaného za všetky preteky SPŠK. Do súčtu sa nezapočítava výsledok z jedného preteku SPŠK, kde pretekár získal najhorší bodový výsledok v danom ročníku SPŠK. Neúčasť, nedokončenie či diskvalifikácia na preteku, t.j. získaných 0 bodov za daný pretek, sa tiež ráta ako výsledok preteku a bude odčítaný pri záverečnom hodnotení.

Príklad 1: pretekár sa zúčastnil na 5 pretekoch a získal 5+7+10+2+10=34 bodov. Vo výslednom pohári bude jeho počet bodov 34-2=32 bodov.

Príklad 2: pretekár sa zúčastnil na 4 pretekoch a získal 7+9+11+2=29 bodov. Vo výslednom pohári bude jeho počet bodov 29-0=29 bodov.

Príklad 3: pretekár sa zúčastnil na 3 pretekoch a získal 6+8+10=24 bodov. Vo výslednom pohári bude jeho počet bodov 24-0=24 bodov.

  • v prípade rovnosti bodov je ďalším kritériom lepšie umiestnenie na Majstrovstvách SR v športovom kolobežkovaní. V prípade nemožnosti aplikovať toto kritérium bude rozhodovať najvyššie dosiahnuté umiestnenie na ktorýchkoľvek pretekoch. V prípade nemožnosti aplikovať toto kritérium bude rozhodovať vek pretekára pričom ten starší má výhodu.
  • bodovacia schéma:
PoradieBody
120
216
313
411
510
69
78
87
96
105
114
123
132
14 a každý ďalší1

Operatívne info nájdete aj na Facebookovej stránke Športové kolobežky.

PRIEBEŽNÉ PORADIE ROČNÍKA 2023

VÝSLEDNÉ PORADIE ROČNÍKA 2022

VÝSLEDNÉ PORADIE ROČNÍKA 2021

VÝSLEDNÉ PORADIE ROČNÍKA 2020

organizátor SPŠK – Martin Balog, kontakt: kurniksopaantilopa(at)gmail.com

Advertisement